English    Français    Deutsch    Español    Русский    עברית    العربية    Nederlands    Svenska 

Det Ekumeniska Följeslagarprogrammet i Palestina och Israel (EAPPI) skickar människor från hela världen till området med syfte att genom sin ickevåldsliga närvaro kunna vidga handlingsutrymmet och ge hopp och stöd åt människor att verka för fred och försoning. Ekumeniska följeslagare bistår med en skyddande närvaro till utsatta samhällen, övervakar och rapporterar övergrepp mot mänskliga rättigheter och stödjer palestinier och israeler som tillsammans arbetar för fred. När de återvänder hem söker de påverka för en rättvis och fredlig lösning på konflikten i Israel och Palestina genom ett slut på ockupationen, respekt för internationell rätt och implementering av FN-resolutioner. 

Du hittar mer information på svenska på Sveriges Kristna Råds hemsida.”