English    Français    Deutsch    Español    Русский    עברית    العربية    Nederlands    Svenska 
Hem > Om EAPPI > Sammanfattning

Sammanfattning

Olive branch. Photo: EAPPI, 2007.

Genom att vara en internationell närvaro vill EAPPI (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel) bidra till att dämpa våldet och främja respekten för folkrätten. Närvaron är ett uttryck för praktisk solidaritet för utsatta grupper - såväl palestinier som israeler.

Följeslagare från hela världen reser till området med syfte att genom sin ickevåldsliga närvaro kunna vidga handlingsutrymmet och ge hopp och stöd åt människor att verka för fred och försoning. Under sin vistelse samlar följeslagarna information för att i sina hemländer sprida kunskap om vad som händer i området, öka engagemanget för fred och stärka folkrätten.

Initiativet till följeslagarprogrammet kom ursprungligen som en förfrågan från kyrkoledare i Jerusalem. I ett brev till Kyrkornas Världsråd bad de om en internationell närvaro i området.

Sedan augusti 2002 har ett tiotal kyrkor och organisationer i Sverige gått samman för att driva den svenska delen - SEAPPI. Sveriges Kristna Råd står som huvudman. Sverige skickar följeslagare till området på tre månaders basis. I Jerusalem organiseras följeslagarna från olika länder av en lokal koordinatör.